Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním v procházení této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

100% šťava BIO Arónia 5L
5 Komentář(e)
19,99 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťava BIO Arónia 700ml
1 Komentář(e)
4,66 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťáva BIO Aronia 3L
1 Komentář(e)
14,99 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťava BIO Rakytník 700ml
7,49 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťáva 2x5L BIO Aronia + Sypanýčaj Aronie 150g
1 Komentář(e)
39,23 € 43,73 € S DPH
Dodání do 5 dní
BIO Arónia Sušené plody 500g klasik
7,00 € S DPH
Dodání do 5 dní
Džem BIO Arónia 125ml
1,66 € S DPH
Dodání do 5 dní
Pečený čaj BIO Arónia 40ml
0,99 € S DPH
Dodání do 5 dní

Reklamační řád internetového obchodu www.zamio.sk

Formulář: Odstoupení od smlouvy (PDF)
Formulář: Reklamace (PDF)Doba minimální trvanlivosti

Doba minimální trvanlivosti je doba, v rámci které prodávající odpovídá za kvalitu prodávaného zboží. V rámci této doby může spotřebitel reklamovat zjištěné nedostatky zboží u prodávajícího, pokud dodržel všechny podmínky pro jeho správné skladování. U většiny potravin je vyznačena minimální trvanlivost. Prodávající uvádí trvanlivost výrobků od jejich data výroby.

Datum minimální trvanlivosti nemusí být uveden na obalu kosmetických výrobků a drogerie, jejichž minimální doba trvanlivosti přesahuje 3 měsíce. U těchto výrobků se uvádí údaj o době, po kterou je možné výrobek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace je vyznačena symbolem otevřené nádobky na krém a číselným údajem o době (v měsících nebo letech).

10. Reklamace objednávky Reklamovat lze pouze zboží zakoupené prostřednictvím www.zamio.sk, reklamaci je nezbytné uplatňovat bez zbytečného odkladu, a to hned na místě při doručení zboží, za rozdíly zjištěné po probrání objednávky prodávající nenese žádnou odpovědnost, reklamace bude řešena po dohodě se spotrebiteľom.Spotrebiteľ si může u prodávajícího uplatnit reklamaci: 10.1. na mechanické poškození obalu zásilky, ale jen v případě, že zásilku nepřevzal a podepsal dopravci zápis o škodě 10.2. na vadnou dodávku zboží, pokud zásilku prevzal10.3. na kvalitu zakoupeného zboží po celou dobu minimální trvanlivosti zboží, nejpozději však v den uvedený na obalu jako datum minimální trvanlivosti.Spotrebiteľ si nemůže uplatnit reklamaci na škody na zboží, které vznikly na jeho straně neodborným zacházením, přirozenými ztrátami, nebo nedodržením podmínek skladovania.Ďalší postup je uveden v bodě 11. - postup reklamácie.11. postup reklamace

Pro rychlé a uspokojivé vyřízení reklamace doporučujeme, aby spotřebitel informoval co nejdříve prodávajícího telefonicky na zákaznické centrum - kontakt: tel. 0915 947 950, nebo e-mailem: obchod@zamio.sk Prodávající si se spotřebitelem dohodne postup vyřízení reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

11.1 reklamace mechanického poškození obalu zásilky

Spotřebiteli doporučujeme kontaktovat prodávajícího co nejdříve. Po vzájemné dohodě, prodávající obratem pošle spotřebiteli náhradní zásilku s objednaným zbožím, případně vrátí spotřebiteli částku, kterou za zboží zaplatil, včetně dopravy.

11.2 reklamace vadné zásilky

Spotřebiteli doporučujeme vyplnit reklamační lístek přiložen k zásilce a kontaktovat prodávajícího. Prodávající může požádat spotřebitele, aby reklamované zboží s vadou, v původním obalu a dostatečně zabalený, poslal na jeho adresu spolu s vyplněným reklamačním lístkem a kopií dokladu o zaplacení, včetně dopravy. Po vzájemné dohodě prodávající pošle spotřebiteli žádaný zboží, případně vrátí spotřebiteli částku, kterou za zboží zaplatil, včetně dopravy.

11.3 reklamace kvality zboží

Spotřebitel odešle reklamované zboží v původním obalu zpět prodávajícímu v co nejkratším čase od zjištění nedostatků a přiloží vyplněný reklamační lístok.Spotrebiteľ musí v reklamačním lístku, nebo jiné formě písemné reklamace, uvést zejména své jméno, příjmení, adresu, číslo faktury, resp. objednávky, druh reklamovaného zboží, jeho množství a důvod reklamace, případné i důkazy (dokumentační fotografie) o vadě zboží a kopii dokladu o zaplacení s dopravou. Zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, aby nedošlo k mechanickému poškození během přepravy. Za takovéto poškození zboží prodávající nezodpovedá.Predávajúci informuje spotřebitele písemně o uznání resp. neuznání oprávněnosti reklamace. A o způsobu jejího vyřízení!

V případě oprávněné reklamace prodávající spotřebiteli vrátí částku, kterou za zboží zaplatil, nebo mu zboží dodá na výměnu, podle vzájemné dohody. Spotřebitel má nárok na náhradu ceny za dopravu ve výši nutných nákladů na bezpečné doručení (tyto náklady je nutné doložit dokladem o této dopravě) .V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel, ani prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s vyřizováním reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od převzetí reklamace prodávajícím. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Pokud se ze strany spotřebitele jedná o opakovanou neoprávněnou reklamaci, může to prodávající považovat za zneužití práv spotřebitele a může si u spotřebitele uplatnit právo na náhradu nákladů spojených s vyřizováním reklamace.

IV. Závěrečná ustanovení

11.4 Bližší podmínky reklamačního řádu jsou uvedeny v příloze obchodních podmínek - reklamační řád

11.5 Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo