Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním v procházení této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

100% šťava BIO Arónia 5L
5 Komentář(e)
19,99 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťava BIO Arónia 700ml
1 Komentář(e)
4,66 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťáva BIO Aronia 3L
1 Komentář(e)
14,99 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťava BIO Rakytník 700ml
7,49 € S DPH
Dodání do 5 dní
100% šťáva 2x5L BIO Aronia + Sypanýčaj Aronie 150g
1 Komentář(e)
39,23 € 43,73 € S DPH
Dodání do 5 dní
BIO Arónia Sušené plody 500g klasik
7,00 € S DPH
Dodání do 5 dní
Džem BIO Arónia 125ml
1,66 € S DPH
Dodání do 5 dní
Pečený čaj BIO Arónia 40ml
0,99 € S DPH
Dodání do 5 dní

Všeobecné obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.zamio.sk

ZAMIO s.r.o., Trhovište 445, 072 04 Trhovište

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu na adrese www.zamio.sk

1. Základné údaje
Predávajúci: ZAMIO s.r.o.

Trhovište 445

072 04 Trhovište, SR

IČO: 36190331
DIČ: 2020039692
IČ DPH: SK2020039692
zapsaný v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 10878/V
Bankovní spojení: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK72 3100 0000 0044 7004 2705

Provozovny:

Skladové prostory firmy Zagro Michalovce spol. s r.o, Trhovište 445, 072 04 Trhovište

Kontaktné údaje:

Poštovní adresa pro doručování: ZAMIO s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce

E-mail: zamio@zagro.sk

Telefón: +421 915 947950

2. Definice

Spotřebitel – se rozumí každý návštěvník e-shopu www.zamio.sk, který souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a objedná si zboží nebo služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků a který nakupuje výrobky pro osobní spotřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.
Prodávající – firma ZAMIO s.r.o.
Dopravce – přepravní společnost - Slovenská pošta

E-shop je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem.

Zboží nebo služba jsou všechny produkty zveřejněny na stránce e-shopu www.zamio.sk

Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a služeb.

Prodávající a provozovatel internetové prodejny www.zamio.sk je firma ZAMIO s.r.o.

Spotřebitel plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace a kupující ji plně uznává. To neplatí však pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 7 a následující. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lhůtě 14 kalendářních dnů.

3. Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky platí pro všechny objednávky správné vytvořené na www.zamio.sk
Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, na vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím se vztahují ustanovení:

Občianskeho zákonníka

– Zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.

- Zákon o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.

- Zákon č.102 / 2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů

- Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

- Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

- Zákon 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění.

3. Objednávka a podmínky dodání

3.1 Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a služeb.

Smlouva je uzavřena od chvíle, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky. Potvrzení přijetí objednávky může prodávající sdělit spotřebiteli elektronicky (e-mailem) nebo telefonicky. Potvrzená objednávka (kupní smlouva) je uložena u prodávajícího a je pro spotřebitele vždy dostupná.

3.2 Způsob a forma objednávky:

3.2.1 . Objednávka vzniká na základě potvrzení zboží nebo služeb uložených do košíku v e-shopu prodávajícím. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží a služby. Spotřebitel zasláním objednávky souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek a reklamačních podmínek, jakož i s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává závaznou. Spotřebiteli je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 1. tohoto článku.
Spotřebitel je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.zamio.sk jsou závazné. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a pravidly motivačního programu a souhlasí s nimi.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetové prodejny zamio.sk dává zákazník prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi ao jeho nákupech v bodě 17 této smlouvy VOP Ochrana osobních údajů.

3.2.2 Telefonická objednávka asistent prodeje : 0915 947950

3.2.3 formou objednávky na email na obchod@zamio.sk

3.2.4 Objednávka musí obsahovat:

3.2.5 údaje spotřebitele: jméno a příjmení a adresa spotřebitele, případně jméno a příjmení osoby příjemce na místě dodání, adresu místa dodání, kontaktní údaje (telefon, e-mail),

3.2.6 informace o zboží: přesnou specifikaci (kód, název zboží, počet, cena),

3.2.7 datum objednávky, vybraný způsob dodání a způsob úhrady ceny za zboží.

Minimální hodnota objednávky - minimální hodnota objednávky pro spotřebitele není stanovena.

4. Kupní cena zboží

Kupní cena (všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% (případně 10% DPH) je vždy uvedena u každého zboží a je platná v momentě potvrzení přijetí objednávky. Prodávající dodá zboží spotřebiteli v platné ceně. Snížená cena zboží, který je v akci (označený "AKCE", nebo "SLEVA", nebo "VÝHODNÝ NÁKUP" - Výprodej), platí pouze do vyprodání zásob tohoto zboží. Akce je omezena množstvím daného zboží s danou šarží (dobou minimální trvanlivosti). Pokud si spotřebitel objednal větší množství zboží se sníženou cenou, například zásoby tohoto zboží u prodávajícího na skladě, má prodávající právo nabídnout spotřebiteli stejné zboží v běžně platné ceně, případně jiný, podobné zboží. Spotřebitel má právo odmítnout takovou nabídku. Za odmítnutí nabídky se považuje i zdržení se spotřebitelů k takové nabídce prodávajícího.

Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu www.zamio.sk v momentě provedení nákupu a potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami.

Prodávající má právo upravovat ceny. Pro spotřebitele je závazná vždy cena platná při odeslání objednávky.
Prodávající informuje o cenách na své internetové stránce nebo poskytuje platný ceník spotřebiteli.

Prodávající má právo změnit logistické údaje zboží (např. Velikost balení, hmotnost, apod.) Uvedené v ceníku.

5. Způsob úhrady ceny za zboží

Za dodání objednaného zboží je kupující povinen zaplatit řádně a včas prodávajícímu kupní cenu podle bodu 5., platnou v době odeslání objednávky prodávajícímu.

Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu způsobem, který si zvolil v objednávce.

Způsoby úhrady za objednané zboží:

- platba kartou online přes platební bránu 24 Pay

- bankovním převodem na účet provozovatele internetového obchodu

Jako doklad o úhradě slouží faktura nebo doklad z registrační pokladny.

Zásilka s objednaným zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu) a dodací list.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplné úhrady spotřebitelům.

6. Způsob a ceny dodání

6.1 Doprava - GEIS Parcel SK s.r.o.

Při objednávkách zasílaných Slovensku poštou v rámci České republiky je k ceně objednávky účtované poštovné. poplatek 7,90 €.

6.2 Při vyřizování objednávky bude prodávající kontaktovat spotřebitele a informovat ho o přesné ceně za dodání. Doba dodání dopravcem je do piatich pracovních dnů od vyřízení objednávky. Celková cena zásilky musí být uhrazena v eurech.

CENÍK za dodání zboží spotřebiteli je platný pouze pro území České republiky.

Pri objednávke nad 60,- EUR je poštovné zdarma.

7. Dodacia lhůta

Objednané zboží je prodávající podle dostupnosti a svých provozních možností povinen dodat v co nejkratším čase, nejpozději do 10 dny zpravidla do 4-6 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

Zboží se považuje za dodané doručením a předáním na adresu, kterou spotřebitel uvedl v objednávce jako adresu dodání nebo osobním převzetím spotřebitelům a zaplacením úplné kupní ceny a úplné ceny dodání.

V případě, že je zboží dlouhodobě nedostupný skladem prodejce, tuto skutečnost prodávající vyznačí v nabídce zboží na e-shopu www.zamio.sk

Smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem je vždy uzavřena na dobu určitou a končí převzetím dodaného zboží (pokud je dodávka rozdělena na více částí, převzetím poslední části zboží) spotřebitelem a zaplacením úplné kupní ceny a úplné ceny dodání. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího za vady zboží a právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

8. Převzetí zásilky

Spotřebitel je povinen zásilku vizuálně zkontrolovat při jejím dodání.
Spotřebitel je povinen zásilku převzít, pokud nevykazuje mechanické poškození obalu zásilky (natržení, zamokření, deformace rohů apod.).

V opačném případě, pokud spotřebitel zásilku která vykazuje mechanické poškození - obalu zásilky nepřevezme, vrátí ji dopravci, řidič dopravce, resp. prodávajícího, za přítomnosti spotřebitele sepíše zápis o škodě a oba ho podepíší. Spotřebitel si uchová jednu kopii zápisu o škodě a dále postupuje ve smyslu reklamačního řádu (bod II.) Pro řešení reklamace u prodávajícího.

Spotřebitel tím, že podepíše doklad o převzetí zásilky (u dopravce), resp. dodací list (u řidiče prodávajícího), souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka je v pořádku a nebyla dodána mechanicky poškozena.

Pokud spotřebitel zásilku převzal a následně zjistil chybnou dodávku (tj chybějící množství, poškození zboží nebo dodávky jiného zboží než objednaného) může řešit reklamaci ve smyslu reklamačního řádu (bod II.) Obchodních podmínek.

Pokud spotřebitel nepřevezme zboží na místě, tedy na adrese, kterou uvedl pro dodání a za přítomnosti řidiče, nebo bezdůvodně odmítne od dopravce převzít zboží, přebírá zodpovědnost za případné poškození zboží, chybějící množství nebo vadnou dodávku na sebe. Reklamace v tomto případě nebude ze strany prodávajícího uznána a prodávající si může vůči spotřebiteli uplatnit i nárok na náhradu vzniklých nákladů.

Závazek spotřebitele trvá do doby převzetí dodaného zboží a včasného a řádného zaplacení kupní ceny a ceny za dodání zboží.

II. reklamační řád

9. Doba minimální trvanlivosti

Doba minimální trvanlivosti je doba, v jejímž rámci prodávající odpovídá za kvalitu prodávaného zboží. V rámci této doby může spotřebitel reklamovat zjištěné nedostatky zboží u prodávajícího, pokud dodržel všechny podmínky pro jeho správné skladování. U většiny potravin je vyznačena minimální trvanlivost. Prodávající uvádí trvanlivost výrobků od jejich data výroby.

Datum minimální trvanlivosti nemusí být uveden na obalu kosmetických výrobků a drogerie, jejichž minimální doba trvanlivosti přesahuje 3 měsíce. U těchto výrobků se uvádí údaj o době, po kterou je možné výrobek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace je vyznačena symbolem otevřené nádobky na krém a číselným údajem o době (v měsících nebo letech).

10. Reklamace objednávky

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené prostřednictvím www.zamio.sk, reklamaci je nezbytné uplatňovat bez zbytečného odkladu, a to hned na místě při doručení zboží, za rozdíly zjištěné po probrání objednávky prodávající nenese žádnou odpovědnost, reklamace bude řešena po dohodě se spotřebitelem.

Spotřebitel si může u prodávajícího uplatnit reklamaci:

10.1. na mechanické poškození obalu zásilky, ale jen v případě, že zásilku nepřevzal a podepsal dopravci zápis o škodě

10.2. na vadnou dodávku zboží, pokud zásilku převzal

10.3. na kvalitu zakoupeného zboží po celou dobu minimální trvanlivosti zboží, nejpozději však v den uvedený na obalu jako datum minimální trvanlivosti.
Spotřebitel si nemůže uplatnit reklamaci na škody na zboží, které vznikly na jeho straně neodborným zacházením, přirozenými ztrátami, nebo nedodržením podmínek skladování.
Další postup je uveden v bodě 11. - postup reklamace.

11. Postup reklamace

Pro rychlé a uspokojivé vyřízení reklamace doporučujeme, aby spotřebitel informoval co nejdříve prodávajícího telefonicky na zákaznické centrum - kontakt: tel. +421 915 947 950, nebo e-mailem: obchod@zamio.sk Prodávající si se spotřebitelem dohodne postup vyřízení reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

11.1 reklamace mechanického poškození obalu zásilky

Spotřebiteli doporučujeme kontaktovat prodávajícího co nejdříve. Po vzájemné dohodě, prodávající obratem pošle spotřebiteli náhradní zásilku s objednaným zbožím, případně vrátí spotřebiteli částku, kterou za zboží zaplatil, včetně dopravy.

11.2 Reklamace vadné zásilky

Spotřebiteli doporučujeme vyplnit reklamační lístek přiložen k zásilce a kontaktovat prodávajícího. Prodávající může požádat spotřebitele, aby reklamované zboží s vadou, v původním obalu a dostatečně zabalený, poslal na jeho adresu spolu s vyplněným reklamačním lístkem a kopií dokladu o zaplacení, včetně dopravy. Po vzájemné dohodě prodávající pošle spotřebiteli žádaný zboží, případně vrátí spotřebiteli částku, kterou za zboží zaplatil, včetně dopravy.

11.3 reklamace kvality zboží

Spotřebitel odešle reklamované zboží v původním obalu zpět prodávajícímu v co nejkratším čase od zjištění nedostatků a přiloží vyplněný reklamační lístek.
Spotřebitel musí v reklamačním lístku, nebo jiné formě písemné reklamace, uvést zejména své jméno, příjmení, adresu, číslo faktury, resp. objednávky, druh reklamovaného zboží, jeho množství a důvod reklamace, případné i důkazy (dokumentační fotografie) o vadě zboží a kopii dokladu o zaplacení s dopravou. Zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, aby nedošlo k mechanickému poškození během přepravy. Za takovéto poškození zboží prodávající neodpovídá.
Prodávající informuje spotřebitele písemně o uznání resp. neuznání oprávněnosti reklamace. A o způsobu jejího vyřízení!

V případě oprávněné reklamace prodávající spotřebiteli vrátí částku, kterou za zboží zaplatil, nebo mu zboží dodá na výměnu, podle vzájemné dohody. Spotřebitel má nárok na náhradu ceny za dopravu ve výši nutných nákladů na bezpečné doručení (tyto náklady je nutné doložit dokladem o této dopravě).
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel, ani prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s vyřizováním reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od převzetí reklamace prodávajícím. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Pokud se ze strany spotřebitele jedná o opakovanou neoprávněnou reklamaci, může to prodávající považovat za zneužití práv spotřebitele a může si u spotřebitele uplatnit právo na náhradu nákladů spojených s vyřizováním reklamace. IV. Závěrečná ustanovení

11.4 Bližší podmínky reklamačního řádu jsou uvedeny v příloze obchodních podmínek - reklamační řád

11.5 Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele
1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží.

2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je neprodleně po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení ( §10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od smlouvy.

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy na účet, který byl uveden na formuláři odstoupení od smlouvy.


5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.


6. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčností zboží má spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v běžné prodejně, což domněnka povinnost vrácení zboží s originálním obalem, visačkami a podobně.


7. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku) až do chvíle, dokud ho prodávající neinformoval o tom, že jeho objednávka byla splněna (vybavená), a tedy zásilka expedována. V tom případě je spotřebitel povinen zásilku převzít ve smyslu bodu 10.

12.2 Spotřebitel má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů (slovy čtrnácti dní) ode dne převzetí zboží.

12.3 Spotřebitel musí odstoupení od kupní smlouvy oznámit prodávajícímu, na adresu, a to písemnou formou. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu prodávající poskytl zároveň se zbožím. V každém případě musí spotřebitel v oznámení o odstoupení od smlouvy uvést své jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky, datum převzetí zásilky, kód, název a počet kusů vráceného zboží. Oznámení musí spotřebitel podepsat a odeslat nejpozději v poslední den dané lhůty. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží prodávajícímu v původním neporušeném obalu a nepoužité. Přiměřená péče o zboží musí být zachována.

12.4 Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží, kterou hradil spotřebitel při přebírání zboží. Prodávající provede úhradu na účet, který spotřebitel uvede. Prodávající provede úhradu do 14 dnů od převzetí odstoupení od kupní smlouvy, pokud spotřebitel splnil všechny podmínky uvedené výše a zejména zaslal zboží zpět prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

12.5 Pokud prodávající nemůže objednávku spotřebitele řádně vyřídit, bez odkladu mu sdělí důvod a navrhne řešení. Dále postupuje prodávající podle dohody se spotřebitelem.

12.6 Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, rychle podléhající zkáze, tj potraviny v akci, kterým končí doba minimální trvanlivosti.

12.7 Zásilky vrácené z důvodu jejich nepřevzetí spotřebitelům nebudou zasílány zpět spotřebiteli. V tom případě se kupní smlouva ruší. V případě, že spotřebitel sám projeví zájem o opětovné zaslání vráceného zboží, prodávající má právo žádat od spotřebitele i úhradu nákladů spojených s vrácením zásilky.

13. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží po převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření kupní smlouvy a v souladu s obchodními podmínkami (bod 10 - reklamace objednávky).

Prodávající a spotřebitel se v případě sporných záležitostí vzniklých z jejich smluvního vztahu, vždy pokusí o dohodu a písemné nesporné urovnání věci.

14. Orgány dozoru

Orgánom dozoru pre kvalitu a bezpečnosť potravín je:

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce, tel.056 642 5001, 056 687 0411, 687 0414, fax 056 642 4536, Riaditel. MI@svps.sk.

Orgánem dozoru pro obchodní činnost je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 404/3, 040 01 Košice – Staré Mesto - Staré Mesto, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor; tel. tel. č. 055/6220 781, fax 055/ 6224 547, tn@soi.sk .

15. Ochrana osobních údajů

1Provozovatelem osobních údajů je ZAMI s.r.o., Trhovište 445, 072 04 Trhovište, SR, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

2Provozovatel zpracovává osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Společnost ZAMIO zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu , uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti ZAMI), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci, (iii)

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi -článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamácií- 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
Zpracování osobních údajů společností ZAMI je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti ZAMIO.
Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

  • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b. Plnění zákonných povinností společnosti ZAMIO

Společnost ZAMIO zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) za účelem plnění zákonných povinností společnosti ZAMIO.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové). Zpracování osobních údajů společností ZAMI je nezbytné k plnění zákonných povinností společnostiu ZAMIO.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

  • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

  1. Práva dotknuté osoby

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Subjekt údajů má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti ZAMI:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy

16. Vyjádření souhlasu

Odesláním objednávky spotřebitel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a souhlasí i s reklamačním řádem. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Spotřebitel odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Změněné podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na internetové stránce
V případě, že objednávku nebude možné doručit z důvodu na straně spotřebitele, je spotřebitel povinen se dohodnout se zákaznickým centrem na jiném termínu doručení.

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele jeho převzetím, pod podmínkou zaplacení celé kupní ceny.

17. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Za strany se pokládá prodávající a spotřebitel.

2. Spotřebitel je povinen:

a) převzít objednané zboží.

b) zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu.

c) překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
3.Predávajúci je povinen:

a) dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně.

b) spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat spotřebiteli všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží. reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

18 . Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.


4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost od 25.05.2018